Stranica CDT portala

Ovo je posebna stranica portala CDT-a koja je kreirana 2014. godine za potrebe lokalnih izbora. Stranica je aktivna bila tokom dana izbora i javnosti je omogućavala da se informiše o svim dešavanjima tokom izbornog dana. Takođe, CDT je na ovoj stranici objavio i preliminarne rezultate izbora.

Link: http://www.cdtmn.org/index.php/home