cdtmn.org

Sajt CDT-a redizajniran je 2013. godine i postao je portal CDT-a na kome se inicijative organizacije predstavljaju kroz novinarske tekstove. Na sajtu se, takođe, mogu pronaći sve informacije o organizaciji, projektni sajtove koje je organizacija uradila, kao i različiti načini prikazivanja podataka. Portal je povezan sa društvenim mrežama CDT-a, kao i sa Youtube kanalom što čitaocima omogućava da na jednom mjestu prati sve aktivnosti organizacije.

Link: cdtmn.org