Durbin

I ovo je još jedna u nizu web prezentacija projekta u okviru kojeg je sprovedeno istraživanje I predstavljeni podaci. Durbin je projekat koji se bavio jednim od ključnih izazova demokratizacije u Crnoj Gori – uspostavljanjem sistema dobrog upravljanja na nacionalnom nivou. Projekat za opšti cilj ima doprinos otvorenosti, odgovornosti i efikasnosti državne uprave u Crnoj Gori.

http://durbin.cdtmn.org/durbin/