Novac i politika

Ovo je sajt projekta “Novac i politika”, koji Centar za demokratsku tranziciju priprema u saradnji sa partnerskim organizacijama iz regiona: Centrom za razvoj Srbije, Transparency International-om iz Bosne i Hercegovine, Građanskom asocijacijom MOST iz Makedonije i Inicijativom za progres INPO iz Kosova. Na sajtu su predstavljene sve informacije od značaja za praćenje sistema finansiranja političkih partija u zemljama regiona.

http://moneyandpolitics.me/index.php/mn/