Prijavi barijeru

Sajt prijavibarijeru.me kreiran je 2015. godine u okviru projekta „Uprava po mjeri građana i biznisa“ koji CDT sprovodi u partnerstvu sa Ministarstvom finansija, UNDP Montenegro i Fondom za aktivno građanstvo. Ovaj sajt građanima omogućava jednostavniju komunikaciju sa institucijama i prijavljivanje problema i barijera sa kojima se suočavaju u poslovanju ili ostvarivanju nekog prava.

Link: http://www.prijavibarijeru.me/