Prijavi barijeru

Sajt prijavibarijeru.me kreiran je 2015. godine u okviru projekta „Uprava po mjeri građana i biznisa“ koji CDT sprovodi u partnerstvu sa Ministarstvom finansija, UNDP Montenegro i Fondom za aktivno građanstvo. Ovaj sajt građanima omogućava jednostavniju komunikaciju sa institucijama i prijavljivanje problema i barijera sa kojima se suočavaju u poslovanju ili ostvarivanju nekog prava.

Link: http://www.prijavibarijeru.me/


This project is funded byThe “Accountability, Technology and Institutional Openness Network in South East Europe - ACTION SEE” project is implemented by Metamorphosis Foundation, Westminster Foundation for Democracy, CRTA – Center for Research, Transparency and Accountability, Citizens Association Why not?, Center for Democratic Transition, Open Data Kosovo (ODK) and Levizja Mjaft!.